Woord van de voorzitter

Van harte welkom ! Onze site laat u toe kennis te maken met de waaier van activiteiten die we ontplooien voor de 1300 leden van de Leuvense Universitaire Tandheelkundige Vereniging, de LUTV.

 

Continue bij- en nascholing is in ons vakgebied een must. Bovendien is er voor iedereen – na het afronden van de studies in onze mooie studentenstad – ook nood om de contacten met mede-oudstudenten te onderhouden. Het enthousiaste bestuur van onze LUTV wil aan deze vragen tegemoet komen door het inrichten van wetenschappelijke dagen en een aantal ontmoetingsmomenten zoals het jaarlijks Apolloniafeest. Wij hebben een eigen tijdschrift, Tandheelkundige Tijdingen, dat naast wetenschappelijke informatie, ook verslagen brengt over de gebeurtenissen in het Departement Mondgezondheidswetenschappen van de KU Leuven en over de belevenissen van onze leden. Op die manier blijft iedereen op de hoogte van het reilen en zeilen van de Leuvense tandheelkunde. Vanzelfsprekend onderhouden we goede contacten met de studentenvereniging Apollonia en steunen we hen bij hun diverse studentikoze activiteiten.

 

Dankzij de fotogalerij kan u meegenieten van deze evenementen.
Neem de tijd voor een wat uitgebreider bezoek aan onze site. De meeste onderwerpen zijn vrij toegankelijk; enkel voor het opzoeken en doornemen van de volledige tekst van Tandheelkundige Tijdingen (ook de vroegere nummers) en de fotogalerij, is een leden log-in vereist. Sinds het invoeren van de bachelor-master structuur, kunnen studenten reeds vanaf het halen van hun Bachelors-diploma aansluiten bij de LUTV. Moest u nog geen lid zijn, kan u vanzelfsprekend ook hierover de nodige informatie vinden.
Zelfs niet-in-Leuven-afgestudeerde tandartsen kunnen lid worden van onze vereniging met alle voordelen vandien. Alleen, worden zij – in tegenstelling tot de Leuvenaars – geen lid van de KU Leuven Alumni algemeen.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met onze webmaster – deze site is immers van en voor jullie. Interactiviteit kan alleen maar deze website ten goede komen!


Prof. Toon De Laat
Voorzitter LUTV