De Faculteit Geneeskunde staat in voor de opleidingen Bachelor en Master in de Tandheelkunde. In voorbereiding op de klinische praktijkvoering, maken de studenten Tandheelkunde zich in het preklinisch Vaardigheidscentrum vertrouwd met het brede scala aan behandeltechnieken die eigen zijn aan een tandarts, via allerhande preklinische oefeningen. Het preklinisch Vaardigheidscentrum Tandheelkunde bevindt zich op campus Gasthuisberg (O&N). Het Vaardigheidscentrum telt 121 volwaardige opleidingsplaatsen in een moderne, multimediale omgeving. Elke opleidingsplaats beschikt over een volledige tandheelkundige unit en is voorzien van een computer. Een team van 3 medewerkers ondersteunt het logistiek functioneren van de praktijksessies en houdt toezicht op de infrastructuur. Voor ondersteuning van het beheer en de dagdagelijkse werking van het Vaardigheidscentrum Tandheelkunde zoeken we een enthousiaste Praktijkassistent Vaardigheidscentrum Tandheelkunde (m/v/x).

Functie
Deze functie is heel divers en afwisselend en omvat volgende deelopdrachten:

Je instrueert, begeleidt en evalueert studenten tandheelkunde bij het aanleren van preklinische vaardigheden en samenhangende theoretische kennis en dit over alle disciplines van de tandheelkunde heen.
Je werkt mee aan de organisatie en administratie van het Vaardigheidscentrum, onder leiding van de coördinator.
Je assisteert bij het opstellen van de planningen van de praktijksessies.
Je fungeert als aanspreekpunt bij afwezigheid van de coördinator.
Je denkt samen met de coördinator van het Vaardigheidscentrum na over het opzetten en uitwerken van nieuwe preklinische oefeningen, in samenspraak met de betrokken docenten van de opleiding.
Je werkt samen met de coördinator aan nieuwe leervormen in het kader van blended learning en helpt bij het ontwerpen van PowerPoint presentaties, vakdidactische video’s en/of audio-presentaties.
Je werkt mee aan evenementen georganiseerd door de opleiding (bv. Infodag THK).

Profiel
Je beschikt over een diploma Master in de Tandheelkunde of hiermee gelijkgesteld. Een bijkomende pedagogisch-didactische vorming is een pluspunt.
Enkele jaren werkervaring als Tandarts is een pluspunt.
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Je bent pc-vaardig en hebt interesse in nieuwe technologische ontwikkelingen in het vakgebied.
Je werkt graag in teamverband.
Je bent een probleemoplosser en meedenker, punctueel en nauwkeurig in je taakuitvoering.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. Je kunt je ook uitdrukken in het Engels en eventueel het Frans.
Je bent stressbestendig en handig in het opstellen van planningen.
Je hebt kennis van de huidige behandelconcepten binnen de tandheelkunde en bent bereid bijscholing te volgen wanneer nodig.

Aanbod
We bieden een deeltijdse (50 %) functie aan voor één jaar, met kans op verlenging in een boeiende en uitdagende omgeving. Aan deze functie is een salaris in barema 43 gekoppeld.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Els Wierinck, tel.: +32 16 37 46 93, mail: els.wierinck@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 21/11/2022 via onze online sollicitatietoepassing
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.