Missie

De vereniging heeft tot doel alle oud-studenten van de School voor Tandheelkunde, Mondziekten en Kaakchirurgie van Leuven te verenigen. Ze zorgt voor de postuniversitaire vervolmaking van de oud-studenten door het inrichten van studiedagen, lezingen, congressen enzovoort. Daarnaast biedt zij hulp aan oud-studenten die belangstelling vertonen voor navorsing en wetenschappelijk werk op tandheelkundig en stomatologisch gebied. De vereniging biedt eveneens hulp aan behoeftige oud-studenten en studenten door middel van een plaatsingsdienst en het bezorgen van interims. Zij richt feestelijkheden in en zorgt voor ontspanning van oud-studenten en jubilarissen.

 

De LUTV ondersteunt educatieve initiatieven, sociale, sport- en ontspanningsactiviteiten van en voor de studenten tandheelkunde.